สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2022
ปรับปรุง 09/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 51577
Page Views 75981
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 66 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Website พร้อมโดเมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 66 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ภายใต้โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (10 เม.ย. 66 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล (06 เม.ย. 66 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (06 เม.ย. 66 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) (04 เม.ย. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้มาปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเกี่ยวกับงานธุรการ งานเอกสาร งานป้องกันและสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น ของเทศบาลตำบลหลักเขต จำนวน 1 อัตรา ประจำเดือนเมาษายน ๒๕๖๖ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานผู้ช่วยเพื่อดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานภารโรงดูแลความสะอาดอาคาร สถานที่ อย่างสม่ำเสมอ และบำรุงรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกของเทศบาลตำบลหลักเขต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คนงานกิจการประปา บริหารงานระบบประปามีกิจการประปา จำนวน ๕ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐,๓,๑๓,๗ และ ๔ (31 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานภารโรงดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ อย่างสมำ่เสมอ และบำรุงรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกของเทศบาลตำบลหลักเขต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ -มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานแม่บ้านทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศการชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำหน้าที่ดูแลงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ อัตรา ของเทศบาลตำบลหลักเขต โดยจ้างเหมาบริการประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงาน เพื่อดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ชุดปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน(๑๖๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)