สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2022
ปรับปรุง 09/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 51542
Page Views 75946
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุพจน์ อาญาเมือง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต
เบอร์โทรศัพท์ 0642323384

นายปราโมทย์ แป้นประโคน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต
เบอร์โทรศัพท์ 0833287922

นายสังวาลย์ ชัยสุวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต
เบอร์โทรศัพท์ 061-0626359

นางสาวอนุสรา ชาญประโคน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 085-2142997

นายสังวาล สวัสดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 085-2061844

นางม้วย กรงรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 093-0714809

นายแสวง เกรียรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 089-4965809

นายวิทยา กิมประโคน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 087-9220853

นายสาทิตย์ เพประโคน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 061-5347091

นายสกูล สุทธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 081-1298940

นายเกษม ประเสริฐศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 093-3800019

นางชื่นนภา เพประโคน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 094-6653932