สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2022
ปรับปรุง 09/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 51509
Page Views 75913
 
กองช่าง

นายอภิศักดิ์ มะลิงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนกร สุกใส
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางสาวพิชชานันท์ อะรัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นา่ยณัฐพล รอบแคว้น
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายประวัติ เจริญรัมย์
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายปราโมทย์ กึนออย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายรุ่งเพ็ชร เพ็ชรเลิศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสะเอื้อง เบาระคน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายลิขิต ทรงราศี
พนักงานจ้างทั่วไป