สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2022
ปรับปรุง 09/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 51566
Page Views 75970
 
กองคลัง

นางสาวฐิตาพร จันศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวธัญชิตา ปัญนะทุภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวเจนจิรา แผ่นผา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนิตยา วงศ์สีมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสุมาลี จะแรบรัมย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางนภาเพ็ญ โฉสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนพมาศ แก้วอมร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางธนาภรณ์ ดัดถุยาวัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชูชาติ เกรัมย์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุนทรา เกรียรัมย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน