สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2022
ปรับปรุง 09/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 51561
Page Views 75965
 
กองการศึกษา

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอโณทัย พะวรรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววันเพ็ญ พงศ์เที่ยงทัศน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวีระศักดิ์ บัวผัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางลลณา แป้นประโคน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางบุณยวีร์ กระสุนรัมย์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางพลอย มุตตโสภา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวชาลี วาระรัมย์
ครู

นางณัชชา อ่อนแสง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปาริชาต สุขประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก

นายสุบรรณ เกรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ สิงเดช
ผู้ดูแลเด็ก