สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2022
ปรับปรุง 09/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 51505
Page Views 75909
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายปัญญา มาจิตต์
ปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต
เบอร์โทรศัพท์ 081-2652997

นางสาวน้ำฝน สืบเสน
รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต
เบอร์โทรศัพท์ 087-9606773

นายปวีร์ แกล้วกล้า
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 094-6428791

นางสาวฐิตาพร จันศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 090-2453394

นายอภิศักดิ์ มะลิงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 083-3874316

นางอโณทัย พะวรรัมย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 086-2580820

นางสาวรุจิกาญน์ ชาติพิบูลย์ทวี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 087-2439782